Skip to the content

Vijesti

Novi studijski program Farmacija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kako bi udovoljili potrebama tržišta rada i boljoj zapošljivosti diplomiranih studenata, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru okreće se pokretanju novih deficitarnih studijskih programa. Tako se ove godine na Univerzitetu upisuje prva generacija studenata na univerzitetskom studijskom programu Farmacija. Ovaj studijski program početi će se izvoditi u akademskoj 2020/2021 godi ...

Novi studijski program na FHN – u Kulturalni studiji i bosnistika

Četverogodišnji studijski program iz oblasti Kulturalnih studija i bosnistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru kreiran je prema Bolonjskim principima studiranja, te 2020/2021. godine upisuje prvu generaciju studenata na prvom ciklusu (dodiplomskom) studiju. Ovaj dvopredmetni studijski program osmišljen je na tragu savremenih tokova u huma ...

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu - drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje KONKURSza upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija naUniverzitet "Džemal Bijedić" ...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj: 101-1602-2-/19, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1582-1/19 od 13.6.2019. godine, Univer ...

KONKURS / NATJEČAJ za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru (2019/20.)

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101 - 1601 /19 od 30. 5. 2019. godine raspisuje se KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail: info@unmo.ba

Brucoški vodić 2022

Brucoški vodić za akademsku 2022/2023 godinu možete pogledati ovdje.