Skip to the content

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet u Mostaru je osnovan davne 1959. godine. Počeo je kao Visoka tehnička škola mašinske struke, a od 1977. godine je u sastavu tada novoosnovanog Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Danas je Mašinski fakultet smješten u univerzitetskom kampusu u Mostaru. Mašinski fakultet ima svoju novu zgradu izgrađenu 2011. godine sa svremenom učionicama, laboratorijama i opremom. 

Danas Mašinski fakultet Mostar nastoji održati korak sa najsavremenijim nastavno-naučnim kretanjima savremenih zemalja Evrope.

Mogućnost zaposlenja:

 • Energetski sektor
 • Namjenska industrija
 • Konstruktivni biro
 • Proizvodni sektor
 • Uslužne djelatnosti

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 30
 • Redovni uz plaćanje: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 40
Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 30
 • Redovni uz plaćanje: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 40
Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 30
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 40

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.