Skip to the content

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet je osnovan 1976. godine. Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, valdinim i nevladinim institucijama i privredom predstavlja osnovnu viziju i misiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Mogućnost zaposlenja:

 • privatni sektor (preduzetnik, menadžer nabave, menadžer prodaje, finansijski menadžer, računovođa, interni revizor, menadžer ljudskih resursa)
 • javni sektor (stručni saradnik, državni službenik, profesor ekonomske grupe predmeti)
 • neprofitni sektor (projekt menadžer, savjetnik, izvršni direktor)

Mogućnost upisa (Drugi ciklus - Master):

Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 5
 • Redovni uz plaćanje: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 5
 • Redovni uz plaćanje: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 5
 • Redovni uz plaćanje: 5
 • Ukupno: 10

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.