Skip to the content

Fakultet informacijskih tehnologija

Fakultet informacijskih tehnologija (FIT) je članica javnog Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Osnovan je 1997. godine kao dvogodišnji Studij informatike, a 2003. godine je preregistrovan u Fakultet. FIT organizuje Bachelor (prvi ciklus) i Master (drugi ciklus) studij u oblasti informacijskih tehnologija. Nastavni plan i program se realizuje u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Prvi ciklus se organizuje i realizuje na dva načina:

 • klasični, tzv. in-class sistem
 • sistem učenja na daljinu, tzv. DistanceLearning – DL
FIT je institucija koja je prva uvela koncept studiranja na daljinu u Bosni i Hercegovini i ima vodeću ulogu u procesu implementacije i razvoja učenja na daljinu u našoj zemlji. Na Fakultetu postoje četiri kabineta sa preko stotinu računarskih mjesta i četiri laboratorije. Osim redovnih nastavnih aktivnosti, studenti i nastavno osoblje imaju mogućnost izvođenja različitih istraživanja u pomenutim kabinetima i laboratorijama.
Kvalitet i praktična relevantnost studijskog programa su potvrđeni činjenicom da je, prema podacima Zavoda za statistiku, 95% naših studenata zaposleno. IT sektor predstavlja područje koje se dinamično razvija i postoji stalna potreba za ovim kadrom u Bosni i Hercegovini i u svijetu. FIT provodi periodična istraživanja u cilju analize usklađenosti kvalifikacija i vještina predviđenih nastavnim planom i programom sa potrebama i zahtjevima tržišta i okruženja. FIT ima veoma dobru saradnju sa državnim, federalnim i kantonalnim ministarstvima koja djeluju u sektoru obrazovanja i IT-a, kao i sa regionalnim IT kompanijama.
Fakultet također ima veoma uspješnu međunarodnu saradnju, u prvom redu sa univerzitetima u Austriji (FH Joanneum, Graz), Njemačkoj (Univerzitet u Paderbornu) i Španiji (Univerzitet u Lleidi), kao i sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regionu. Ova saradnja podrazumijeva realizaciju brojnih aktivnosti kao što su razmjena nastavnika i studenata, realizacija zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, učešće u seminarima i konferencijama, realizacija programa stručnog usavršavanja, kao i druge aktivnosti kojima je svrha intenziviranje akademske saradnje. FIT je učestvovao u velikom broju međunarodnih projekata, kao i projekata finansiranih iz državnih fondova.

Mogućnost zaposlenja:

 • Analiza i projektovanje informacijskih sistema
 • Projektovanje, dizajn i implementacija baza podataka
 • Softverski inženjering
 • Web programiranje
 • Razvoj softvera za mobilne uređaje
 • Implementacija i održavanje softverskih rješenja
 • Sigurnost informacijskih sistema
 • Sistemska i mrežna administracija

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2024/2025)

 • Redovni uz plaćanje: 55 
 • Distance Learning: 50
 • Ukupno: 105
Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2024/2025)

 • Vanredni: 5 
 • Distance Learning:200
 • Ukupno: 205

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.