Skip to the content

Fakultet humanističkih nauka

Fakultet humanističkih nauka je osnovan 1999. godine, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka, uveden je sttudijski koncept po principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog diplomskog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij.

Mogućnost zaposlenja:

 • Profesor jezika i književnosti 
 • PR menadžer
 • Lektor, novinar, prevodilac
 • Poslovi u instiucijama obrazovanja i kulture
 • Poslovi u turističkim zajednicama, agencijama i zavodima
 • Poslovi u institucijama vezanim za područje historije i međunarodnih odnosa

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 10
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 20
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 20
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 30
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 20
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 30
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 10
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 20
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 20
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 30
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 20
 • Redovni uz plaćanje: 5 
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 30

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.