Skip to the content

Fakultet humanističkih nauka

Fakultet humanističkih nauka je osnovan 1999. godine, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Fakultet je organizovan kroz 5 odjseka, te nudi mogućnosti studiranja na 5 studijskim programa: Bosanski jezik i književnost | Engleski jezik i književnost | Turski jezik i književnost | Njemački jezik i književnost | Historija | Žurnalistika i odnosi s javnošću.

Tradicionalni studijski programi organizovani su u trajanju od 4 godine, dok je novi studijski program Žurnalistika i odnosi s javnošću organizovan u trajanju od 3 godine.

Mogućnost zaposlenja:

 • Profesor jezika i književnosti 
 • PR menadžer
 • Lektor, novinar, prevodilac
 • Poslovi u instiucijama obrazovanja i kulture
 • Poslovi u turističkim zajednicama, agencijama i zavodima
 • Poslovi u organima uprave
 • U agencijama za odnose s javnošću
 • U međunarodnom i nevladinom sektoru, te u diplomatskim predstavništvima

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 10
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 15
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 20
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 25
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 20
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 25
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 20
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 25
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 10
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 15
Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni samofinansirajući studenti: 20
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 25

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.