Skip to the content

Pravni fakultet

Pravni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus), diplomski studij (II ciklus) i doktorski studij (III ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnosti Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.

Mogućnost zaposlenja:

 • u privatnom i javnom sektoru
 • u neprofitnom sektoru
 • u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)
 • na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru
 • u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima
 • u državnim agencijama
 • u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama
 • inspekcijskim službama
 • medijima
 • u privredi, malim i srednjim preduzećima
 • u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima
 • u nevladinim i humanitarnim organizacijama
 • u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije
 • u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama

Mogućnost upisa (Drugi ciklus - Master):

Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni uz plaćanje: 15
 • Vanredni: 5 
 • Ukupno: 20
Trajanje: 1 godina / 120 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni uz plaćanje: 20 
 • Vanredni: 5 
 • Ukupno: 25

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.