Skip to the content

Studentski dom

U sastavu Univerziteta funkcioniše Studentski dom kao organizaciona jedinica. Studentski dom odnosno Studentski hotel Mostar nalazi se u neposrednoj blizini autobuske i željezničke stanice kao i univerzitetskog kampusa.

Studentski hotel Mostar ima kapacitet da primi 200 studenata, raspoređenih u dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sobe.

Cijena smještaja i ishrane studenata je izuzetno povoljna. Od ukupne cijene smještaja i ishrane, student participira jednu polovinu, a preostali dio troškova subvenciraju kantoni iz kojih dolaze studenti (u zavisnosti od kantona).

U sklopu Studentskog hotela studenti imaju mogućnost služiti se restoranom, kafeterijom, čitaonicom, bibliotekom, mesdžidom, ženskim fitnesom i drugim sadržajima.

Podaci o upisnim kvotama se odnose na upis 2019/2020.

Podaci za 2020/2021 biti će objavljeni nakon usvajanja novih upisnih kvota.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail: info@unmo.ba

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.