Skip to the content

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet je osnovan 1976. godine. Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, valdinim i nevladinim institucijama i privredom, je primarna misija Fakulteta.

Mogućnost zaposlenja:

 • privatni sektor (preduzetnik, menadžer nabave, menadžer prodaje, finansijski menadžer, računovođa, interni revizor, menadžer ljudskih resursa)
 • javni sektor (stručni saradnik, državni službenik, profesor ekonomske grupe predmeti)
 • neprofitni sektor (projekt menadžer, savjetnik, izvršni direktor)

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 80
 • Vanredni studenti: 20
 • Ukupno: 100

Na trećoj godini studenti se mogu opredjeliti za smjerove:

 • Menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Bankarstvo i finansije
 • Menadžment malih i srednjih preduzeća
 • Međunarodna ekonomija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.