Skip to the content

Fakultet humanističkih nauka

Fakultet humanističkih nauka je osnovan 1999. godine, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka, uveden je sttudijski koncept po principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog diplomskog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij.

Mogućnost zaposlenja:

 • Profesor jezika i književnosti 
 • PR menadžer
 • Lektor, novinar, prevodilac
 • Poslovi u instiucijama obrazovanja i kulture
 • Poslovi u turističkim zajednicama, agencijama i zavodima
 • Poslovi u institucijama vezanim za područje historije i međunarodnih odnosa

Mogućnost upisa (Drugi ciklus - Master):

Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 10
Trajanje: 1 godina / 60 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2020/2021)

 • Redovni studenti: 5
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 10

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.