Skip to the content

Agromediteranski fakultet

Agromediteranski fakultet je kao nastavno-naučna visokoobrazovna institucija započeo sa radom 1997/1998. akademske godine. 

Novi načini studiranja pružaju razumijevanje trenutnih trendova i potrebu za inoviranjem postojećih nastavnih planova i programa uz uvođenje novih tehnologija. Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić” u Mostaru od nove akademske godine nudi novi mogućnost studiranja na dva nova studijska programa na dodiplomskom studiju i to: Biotehnika i Nutricionizam.

Cilj novog studijskog programa I ciklusa „Biotehnika“ je da polaznici usvoje opća znanja temeljena na naučnim osnovama iz područja biotehničkih nauka, polja agronomije i da steknu vještine koje će im biti potrebne za naučno utemeljena rješavanje problema iz ovog područja. Nadalje, cilj programa je pružanje multidisciplinarnog obrazovanja u teoriji i praksi i to na način da se obezbijede stručne kompetencije za obavljanje aktivnosti iz područja agronomije.
Ovim novim studijskim programom studenti bi upisali odsjek BIOTEHNIKA, a smjerove bi odabrali na II godini u zavisnosti od svog opredjeljenja (Biljna proizvodnja | Ekološka poljoprivreda | IT u poljoprivredi)
Pokretanje dodiplomskog studija „Nutricionizam“ je proizašlo iz sve izraženije potrebe za obrazovanjem stručnih kadrova koji će biti osposobljeni za rad na poslovima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, za rad na planiranju i organizaciji prehrane te pripremi hrane, edukaciji i promociji zdravlja.
Studijski program "Nutricionizam" je savremeno koncipiran program multidisciplinarne prirode. U središtu pažnje je prehrana čovjeka kao važan faktor u očuvanju zdravlja i obavljanju njegove svakodnevne aktivnosti.

Mogućnost zaposlenja:

 • Samostalna poljoprivredna proizvodnja
 • Veliki i mali prehrambeni pogoni
 • Poljoprivredne apoteke
 • Laboratorije za analizu poljoprivrednih proizvoda
 • Distribucijski centri
 • Savjetodavne usluge
 • Javne zdravstvene ustanove
 • Državne institucije
 • Firme za proizvodnju poljoprivrednih kultura i njihovih prerađevina

Smjerovi (Prvi ciklus - Bachelor):

Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 10
 • Redovni samofinansirajući: 5
 • Vanredni studenti: 15
 • Ukupno: 40
Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni samofinansirajući: 10
 • Vanredni studenti: 10
 • Ukupno: 20

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.