Skip to the content

Vijesti

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i 101-1099-2/20 od 28.5.2020. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-928-1/20 od 2. ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1099-3/20 od 28.5.2020. godine raspisuje se KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini na smještaj i ishranu U akademskoj 2020/2021. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih stud ...

Novi studijski program Farmacija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kako bi udovoljili potrebama tržišta rada i boljoj zapošljivosti diplomiranih studenata, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru okreće se pokretanju novih deficitarnih studijskih programa. Tako se ove godine na Univerzitetu upisuje prva generacija studenata na univerzitetskom studijskom programu Farmacija. Ovaj studijski program početi će se izvoditi u akademskoj 2020/2021 godi ...

Novi studijski program na FHN – u Kulturalni studiji i bosnistika

Četverogodišnji studijski program iz oblasti Kulturalnih studija i bosnistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru kreiran je prema Bolonjskim principima studiranja, te 2020/2021. godine upisuje prvu generaciju studenata na prvom ciklusu (dodiplomskom) studiju. Ovaj dvopredmetni studijski program osmišljen je na tragu savremenih tokova u huma ...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail: info@unmo.ba

Brucoški vodić 2022

Brucoški vodić za akademsku 2022/2023 godinu možete pogledati ovdje.